agenda

Agenda

Agenda Agendapunten AWN afdeling Flevoland

Voor de doe-dagen dienen de leden zich te melden bij de balie van het Nieuwland Erfgoedcentrum. De doe-dag is normaal van 12.00 tot 16.00 uur in het depot van het NLE.

Lezingen van de Vereniging Vrienden van Schokland worden gehouden op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het Bezoekerscentrum van de Gesteentetuin in het Schokkerbos bij Schokland.
Leden van AWN Flevoland zijn daarbij ook welkom.

De workshops worden gegeven in het Nieuw Land Erfgoedcentrum en kunnen alleen doorgaan bij voldoende deelname.
Uw aanmeldingen, maar ook eventuele suggesties voor andere workshops ten behoeve van
het bevorderen van de deskundigheid, graag via Contact op deze website.

zaterdag, 17 februari 2018 - Algemene Ledenvergadering
AlgemeneLedenVergadering, lezing en Nieuwjaarsborrel.
Dit keer gekombineerd en nog onder voorbehoud.
Details volgen nog.

Valid XHTML 1.0 Strict