agenda

Agenda

Agenda Agendapunten AWN afdeling Flevoland

Voor de doe-dagen dienen de leden zich te melden bij de balie van het museum Batavialand. De doe-dag is normaal van 10.00 tot 16.00 uur in het provinciaal archeologisch depot van Batavialand.

Lezingen van de Vereniging Vrienden van Schokland worden gehouden op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het Bezoekerscentrum van de Gesteentetuin in het Schokkerbos bij Schokland.
Leden van AWN Flevoland zijn daarbij ook welkom.

De workshops worden gegeven in het provinciaal archeologisch depot van Batavialand en kunnen alleen doorgaan bij voldoende deelname.
Uw aanmeldingen, maar ook eventuele suggesties voor andere workshops ten behoeve van
het bevorderen van de deskundigheid, graag via Contact op deze website.

zaterdag, 11 januari 2020 - Veldverkenning
Op 11 januari vindt er een veldverkenning in de Noordoostpolder plaats.

maandag, 13 januari 2020 - start opgraving Zeewolde
In de Gemeente Zeewolde start vanaf 13 januari 2020 de opgraving aan de Hoge Vaart

maandag, 20 januari 2020, 13:42 - start opgraving Swifterbant
Op 20 januari 2020 start een proefsleuvenonderzoek bij Swifterbant

Veldverkenning Kuinderbos

Medio februari vindt er een veldverkenning plaats in de Noordoostpolder

Valid XHTML 1.0 Strict