agenda

Agenda

Agenda Agendapunten AWN afdeling Flevoland

Voor de doe-dagen dienen de leden zich te melden bij de balie van het museum Batavialand. De doe-dag is normaal van 10.00 tot 16.00 uur in het provinciaal archeologisch depot van Batavialand.

Lezingen van de Vereniging Vrienden van Schokland worden gehouden op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het Bezoekerscentrum van de Gesteentetuin in het Schokkerbos bij Schokland.
Leden van AWN Flevoland zijn daarbij ook welkom.

De workshops worden gegeven in het provinciaal archeologisch depot van Batavialand en kunnen alleen doorgaan bij voldoende deelname.
Uw aanmeldingen, maar ook eventuele suggesties voor andere workshops ten behoeve van
het bevorderen van de deskundigheid, graag via Contact op deze website.

maandag, 23 april 2018 - Opgraving Almere
Start opgraving visweren bij Almere Stichtse Kant voor een geplande periode van zes weken.

Valid XHTML 1.0 Strict